Kunstwerken: Corneille

Meer informatie over deze kunstenaar

Met Appel en Constant was Corneille medeoprichter van de Nederlandse Experimentele Groep (1948), die later dat jaar opging in de CoBrA-groep. In 1950 vestigde Cornelis Guillaume Beverloo, zoals hij bij zijn geboorte in 1922 in Luik werd genoemd, zich in Parijs, waar hij deelnam aan verschillende tentoonstellingen.

Een jaar later ondernam hij een reis naar de Sahara. De diepe indruk die de eerste kennismaking met de woestijn achterliet, vond zijn neerslag in een reeks schilderijen waarin de aarde werd afgebeeld als een door de zon verschroeid lichaam van zand en steen, waarop slechts enkele dier- en plantsoorten overleefden. Corneille trok in de daarop volgende jaren nog verder naar Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Midden-Afrika. In zijn doeken, vaak landschappen en steden gezien vanuit ‘vogelperspectief’, kwam meer beweging door de versterking van kleurcontrasten en compacte vormen.

Vanaf de late jaren zestig kreeg Corneille’s werk (schilderijen, gouaches en tekeningen) een figuratiever karakter en traden de grote kleurvlakken op de voorgrond. In een lyrische stijl, die hij niet meer verlaten zou, verhaalde de kunstenaar van wat hij gezien en meegemaakt had. Hij schilderde visioenen van tropische landschappen en tuinen, bevolkt door planten, dieren en vrouwen.

Corneille groeide uit tot een van de populairste Nederlandse schilders van zijn tijd. Zijn werk genoot een grote internationale bekendheid. Dat was niet in het minst te danken aan zijn pogingen, via het maken van veel grafiek, om zoveel mogelijk liefhebbers van zijn kunstuitingen te laten genieten.

Jaski Art Gallery heeft een zeer ruime collectie van zijn werken in voorraad, waaronder schilderijen, gouaches, tekeningen, grafiek, objecten, ceramiek en sieraden vanaf 1948 tot en met het heden.

Op 88-jarige leeftijd overleed Corneille in 2010 in Parijs.