Verzendkosten

Artikel 4 Levering/ tarieven/ termijnen

4.1 Leveringen kunnen in Nederland plaatsvinden, tenzij door ZininKunst anders is aangegeven. Dit volgens de volgende tariefen, tenzij anders vermeld.

  • 8,50 euro voor paketten tot 10 kg.
  • 15 euro voor paketten van 10 tot 30 kg.
  • 0,30 euro per kilometer vanaf Deventer bij schilderijen en objecten die niet per post verstuurd kunnen worden.

4.2 De levertijd binnen Nederland bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging, tenzij per email of op de website van ZininKunst anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan ZininKunst te melden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.